Připravujeme se na dopady změny klimatu

Delší letní vedra, prudké deště a sucho zasahují v poslední době i naše město.
Na podobné situace budeme do budoucna připraveni.

Nový plán

Do konce srpna 2021 vznikne nový plán

Zapojení veřejnosti

Máte možnost se zapojit do příprav

Kvalita života

Naším cílem je Přerov, ve kterém se bude lépe žít

Ohrožené skupiny

Myslíme na děti, starší občany i nemocné

01.

Analýza zranitelnosti (leden-únor 2021)

V rámci analytické části proběhne zmapování a analýza zranitelnosti celého území statutárního města Přerov vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

02.

Návrh opatření (březen - červen 2021)

V návrhové části budou specifikována opatření k prevenci hrozeb zjištěných v analytické části.  Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Přerov konkrétní kroky na dalších 10 let. Do příprav bude v každé fázi aktivně zapojena i veřejnost.

03.

Plán realizace (červenec-srpen 2021)

V rámci následné realizace opatření připraví město svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně. Všechny aktivity budou probíhat s ohledem na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.

Jak se zapojit

Veřejné projednání analytické části proběhlo 30.03.2021

Veřejné projednání návrhové části proběhlo 28.06.2021

Mobirise

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Pro město Přerov připravil ASITIS s.r.o.

www.asitis.cz

O projektu